Valeo FX AB (Publ)

Valeo FX AB (Publ) är ett Svenskt finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen.

Vi förvaltar idag framgångsrikt kapital på valutamarknaden åt både företag och privatpersoner.

Valeo FX AB erbjuder konsultativ handel på valutamarknaden som är ett mycket bra alternativ för dig som vill låta dina pengar jobba, vare sig det är din enda investering eller ett sätt att diversifiera din befintliga portfölj. Valutamarknaden är i dag världens största finansiella marknad.

Till skillnad från den turbulenta aktiemarknaden är valutahandeln mer stabil, enklare att riskberäkna och ger god avkastning*. Handel med valuta erbjuder utöver en hög avkastningspotential* ett gediget komplement till aktier och fonder samt ger en bra riskspridningseffekt i den befintliga portföljen. Läs mer…


* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.